fiets

De zes molens rondrit

een tourtocht per fiets (of auto) van 28 km

Start bij de koren- en pelmolen De Liefde te Uithuizen (Gr).

Vanuit de molen ga je links en meteen linksaf de Schoolstraat in. Volg de straat mee door de flauwe bocht (Geraldadrift). Op de viersprong rechtsaf en dan over de spoorwegovergang en de rotonde.

Rechtdoor (Bovenhuizen) via 't Lage van de Weg naar Usquert. Ter hoogte van de boerderij Lutjebosch de Provinciale weg N 363 oversteken en de Streeksterweg vervolgen.
Op de veldkei voor het plaatsnaambord Usquert is te lezen:

          twintig eeuwen gingen heen
          nog veel ouder is deze steen
          en hij houdt ons allen voor:
          denk er aan - de tijd draait door!

In het dorp rechtsaf via de Raadhuisstraat en rechts voor je staat de koren- en pelmolen Eva.

Tegenover de molen de Torenstraat inrijden en rechtsom om de kerk heen rijden (Kerkstraat). Aan het eind rechts (Hoofdstraat) en rechtdoor over de spoorwegovergang.
Links aanhouden en via de Provinciale weg, later de Usquerderweg naar Kantens.

In Kantens (Langestraat) zie je links de koren- en pelmolen Grote Geert. Hierna rij je rechtdoor naar Middelstum.
Na Kantens het fietspad aan de overzijde van het water volgen.

Voor Middelstum zie je aan de overkant van het water (aan de rechterkant) molen De Hoop.
Aan het eind van het fietspad rechts en daarna links de Onno van Ewsumlaan inrijden. (Voor een bezichtiging van de molen even 100 meter terugfietsen.)

Rechtdoor door Middelstum (richting Stedum) en op de volgende kruising linksaf via Colpende, later de Huizingerweg, naar Huizinge.

In Huizinge rechtdoor en aan het eind van de Hoofdweg links de bocht om en via de Smedemaweg richting Garsthuizen. Tegenover nummer 34, aan de Hoofdweg, zie je de romp vam de molen van Doornbos. Deze molen werd in 1865 gebouwd, nadat een voorganger was afgebrand. In 1896 werd het bovenachtkant van de molen verwijderd en werd er verder gemalen op motorkracht.

De slingerende weg loopt aan het eind parallel met de Provinciale weg (N 46). Aan het eind rechts onder het viaduct door naar Garsthuizen.

Rechtdoor via Startenhuizen en in Garsthuizen op de T-splitsing rechts via de Weverijweg.
Links de bocht om en de doodlopende straat (Nieuwstad) volgen die overgaat in een fietspad (Coolmanspad).

Aan het eind linksaf (Fiveldijk) en op de driesprong links naar Garsthuizen terug rijden (Smydingheweg). Links zie je dan de koren- en pelmolen De Hoop.

In Garsthuizen rechts aanhouden en weer onder het viaduct door. Rechtdoor via Eppenhuizen richting Zandeweer.

Na Zevenhuizen rechtsaf het fietspad langs de N 999 volgen. Bij de afslag Zandeweer linksaf.
In Zandeweer zie je aan de Molenhorn op nummer 27 de voormalige Sarrieshut. In de noordgevel bevindt zich de gevelsteen met het wapen van de provincie Groningen. Iets verder zie je de koren- en pelmolen Windlust.
Aan het eind van de Molenhorn links aanhouden (Veilingweg).
Zandeweer uit rijden en in het dorpje met de mooiste plaatsnaam van Nederland Doodstil over de brug en rechtsaf naar Uithuizen (Trekweg, later Havenweg).

In Uithuizen de rotonde oversteken en de Havenweg vervolgen. Daarna de kruising oversteken, rechtdoor langs het laatste eind van het Boterdiep. Voor het winkelcentrum links (Zuiderstraat), de weg vervolgen (wordt Kerkplein) en voor de kerk linksaf (Hoofdstraat-West). De tweede straat rechts (Mennonietenkerkstraat) en je bent weer terug bij de molen De Liefde.


6 molensrondrit, kaart: Ver. De Hollandsche Molen

asterix  Deze fietstocht met een lengte van 28 km, kan eventueel ook per auto worden gereden, met dien verstande dat men na Kantens de weg blijft vervolgen.

In Garsthuizen dient men de route voor doorgaand verkeer te nemen en bij de molen weer rechtsomkeert te maken. Daarna dient men de N 999 te volgen en de afslag Zandeweer te nemen. Terug in Uithuizen dient men de bewegwijzering naar de VVV te volgen.

Een korte beschrijving van de zes molens

De koren- en pelmolen De Liefde te Uithuizen, gemeente Eemsmond.
Gebouwd in 1866, ter vervanging van een in 1621 gebouwde standerdmolen, die weer een nog oudere molen verving. De molen, die van 1962 tot medio 2002 de naam Jonge Jan droeg, is een achtkante bovenkruier met stelling (galerij - hoogte 7 meter) en is in 1992/1994 geheel gerestaureerd. De molen heeft op de wieken "zelfzwichting", dit zijn kleppen die open of dicht gezet kunnen worden als het nodig is. De houten romp van de molen is gepotdekseld. De molen heeft een vlucht van 21 meter en is voorzien van 2 koppels maalstenen en 2 pelstenen.

Voor de molen staat de sarrieshut, waarin nu de VVV is gehuisvest. Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze en andere sarrieshutten in de provincie Groningen de pagina De sarrieshutten.
Vanaf 1628 werden deze hutten in de gehele provincie bij de molens gebouwd, ze dienden voor de huisvesting van de belastingambtenaar die de belasting op het gemaal moest controleren. Sarries is een verbastering en komt van het Franse woord chercher (oud-Frans sarchier), hetgeen zoeken, naspeuren betekent. (Zie voor meer informatie daarover de pagina 'boek gemaal'.
In de zuidgevel is de steen gemetseld met het wapen van de provincie Groningen, met eronder het woord Sauveguarde, dat bescherming betekent. De aloude combinatie molen èn sarrieshut komt alleen nog in Uithuizen voor.

De koren- en pelmolen Eva te Usquert, gemeente Eemsmond.
Gebouwd in 1818. Voor 1600 stond er al een molen. De achtkante onderbouw is van steen en de overige onderdelen kwamen van de voormalige watermolen Eva uit Bedum. Een gevelsteen herinnert aan de verplaatsing van de molen, de tekst luidt aldus:

                         18 5/2 18
           Na ik van 't veld het water maalde
           Waarvan de Boer zijn oogst afhaalde
           Ben ik van Beem door Sikke Welt
           Verbragt en hier weer heen gesteld.
           Hij gaf aan mij een hart van Steen,
           'k werk nooit vermoeit voor 't algemeen,
           'k maal Garst of Rog: ja alle dagen,
           Tot meel of gort, naar elks behagen.

Vroeger had de molen zelfzwichting en werd door twee windrozen op de wind gehouden, nu zijn de wieken Oudhollands opgehekt, d.w.z. dat ze met zeilen bespannen kunnen worden. De molen heeft een vlucht van 23,35 meter en 2 koppels maalstenen en 2 pelstenen; de romp is met dakleer bekleed. In 2000/2001 is de molen voor het laatst gerestaureerd.

De koren- en pelmolen Grote Geert te Kantens, gemeente Eemsmond.
In 1818 gebouwd. In 1852 is de molen verhoogd tot een stellinghoogte van 10,70 meter. Boven de dichtgemetselde westelijke ingang bevindt zich een steentje met een opschrift betreffende deze verhoging. De molen is eveneens een achtkante bovenkruier en uitgerust met zelfzwichting. Naast de molen staat een oude stookhut. De molen heeft een vlucht van 21,90 meter en 1 koppel maalstenen en 2 pelstenen. De molen is prachtig gelegen aan het Boterdiep. In 1979 is de molen gerestaureerd en in 2005 werd het gevlucht van nieuwe kleppen voorzien.

De koren- en pelmolen De Hoop te Middelstum, gemeente Loppersum.
De achtkante bovenkuier met stelling is gebouwd in 1855. Op 17 december 1869 woei bij een storm de kap af. Vroeger had de molen op beide roeden zelfzwichting, die in 1932 verdekkerd werden. In 1961, 1976 en 2011 is de molen gerestaureerd. De molen heeft een vlucht van 22,40 meter en is Oudhollands opgehekt. De romp is met dakleer bekleed.

De koren- en pelmolen De Hoop te Garsthuizen, gemeente Loppersum.
Gebouwd in 1839 op de plaats van de oude pelmolen. Deze molen met spinnenkop en stelling uit 1715 was al drie keer omgewaaid. In 1950 werd de molen gerestaureerd. In 1969 waaide de gehele stelling eraf, waardoor de molen in 1973 weer gerestaureerd moest worden. Hierbij werd de zelfzwichting verwijderd, een roede vervangen en weer Oudhollands opgehekt, tevens werd een Engels kruiwerk aangebracht. De molen heeft een vlucht van 21,70 meter en 1 koppel maalstenen en 2 pelstenen. De achtkante molen, die ook een lesmolen voor vrijwillige molenaars is, vormt samen met een mulders- (molenaars) woning en schuur een monumentaal complex.

De koren- en pelmolen Windlust te Zandeweer, gemeente Eemsmond.
De molen is gebouwd in 1818 als grondzeiler en is in 1886 omhoog gebracht naar een stellinghoogte van 5,30 meter. De rietgedekte achtkante molen heeft 1 koppel maalstenen. Omstreeks 1945 zijn de twee pelstenen verwijderd. In 1955 is de kap, de stelling en de kap vernieuwd maar de rest en het interieur is nog origineel. De molen heeft een vlucht van 18,50 meter en is Oudhollands opgehekt. In de jaren 1975-1976 onderging de molen een flinke restauratie. In 1986 werd de buitenroede vernieuwd en in 2001 werd de binnenroede vervangen. Niet ver van de molen, aan de Molenhorn 27, staat de sarrieshut, waarin in de noordgevel de steen met het wapen van de provincie Groningen is gemetseld.


terug   naar de Eemsmond pagina

terug   naar de Molentips pagina


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2001/2022             up