De molens in de gemeente Eemsmond

Eemsmond

Bovenstaande kaart wordt door de gemeente Eemsmond gebruikt bij haar identiteitstudies van de dorpskernen.

In het uiterste noorden van Nederland ligt de gemeente Eemsmond; direct aan de Waddenkust en op 25 km afstand van de stad Groningen.
Een 15-tal dorpskernen maken deel uit van deze, in 1990 na samenvoegingen ontstane gemeente, waarvan die met een molen zijn: Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden, Kantens en Zandeweer.

vlag Eemsmond
In vijf dorpen staat dus nog een molen. Vier daarvan zijn koren- en pelmolens en één is een poldermolen. Alle behoren tot het forse type achtkante bovenkruier en ze zijn allemaal gerestaureerd en worden beheerd door vrijwillige molenaars die ze regelmatig laten draaien.

brochure

In 2007 gaf de gemeente Eemsmond ter gelegenheid van Het Jaar van de Molens een brochure uit met een beschrijving van de vijf windmolens, de drie rosmolens en de drie sarrieshutten in deze gemeente.

De brochure op A4-formaat bestaat uit vier pagina's, die u hier kunt inzien, c.q. downloaden.

pagina 1     Uithuizen - De Liefde

pagina 2     Kantens - Grote Geert en Zandeweer - Windlust

pagina 3     Uithuizermeeden - Goliath en Usquert - Eva

pagina 4     sarrieshutten en rosmolens


koren- en pelmolen De Liefde

   

De koren- en pelmolen De Liefde staat midden in Uithuizen, het hoofddorp van de gemeente Eemsmond.
Na afbraak van de standerdmolen in 1866 verrees de huidige stellingmolen.

Op deze homepage is de molen uitgebreid beschreven.


koren- en pelmolen Eva

   

De koren- en pelmolen Eva, gebouwd in 1891, staat aan de noordkant van het dorp Usquert.
In 2000 werd de laatste restauratie uitgevoerd, waarbij o.a. het Engels kruiwerk werd vernieuwd.
De molen draait veelal op zaterdagen, maar soms ook op zondag.
Vanaf de stelling is een wijds uitzicht richting het wad mogelijk.

koren- en pelmolen Grote Geert

   

De koren- en pelmolen Grote Geert, gebouwd in 1818, staat naast het Boterdiep te Kantens. In deze grote molen wordt nog regelmatig gepeld.

In 2005 werd het gevlucht van deze molen hersteld en voorzien van nieuwe kleppen en in 2008 kreeg de molen een nieuw rietdek.


koren- en pelmolen Windlust

   

De koren- en pelmolen Windlust te Zandeweer was een rietgedekte grondzeiler.

De in 1818 gebouwde molen werd in 1886 omhoog gebracht en is dus nu een stellingmolen.


poldermolen de Goliath

   

De poldermolen De Goliath, na een brand in 1897 opnieuw opgebouwd, is een robuuste grondzeiler die in het windturbinepark bij de Eemshaven staat.

Elke zaterdag- en zondagmiddag is de molen geopend en staat de koffie klaar in het molenaarshuis.


romp molen Bijo

   

Te Warffum staat nog het onderstuk van de molen Bijo - voorheen een stellingmolen die in 1957 afbrandde.

poldermolen de Zeemeeuw

   

In vroeger eeuwen hebben in de gemeente Eemsmond plm. 45 molens gestaan. Vele molens in dit gebied zijn in de loop der eeuwen verdwenen; gelukkig zijn er gegevens en foto's bewaard gebleven.

Op de pagina verdwenen molens is een overzicht met foto's van deze molens in de dorpen en omliggende buurtschappen opgenomen.


  rosmolen
    In de gemeente Eemsmond bevinden zich nog drie molens
    die door een paard (ros) werden aangedreven.
    Op de pagina rosmolens Eemsmond worden ze beschreven.

Menkemaborg
In het landelijke gebied van de gemeente Eemsmond kan uiteraard goed gefietst worden.
Op de pagina molenrondrit is een interessante tocht vanaf De Liefde langs zes molens weergegeven. Een mooie tocht van 28 km om te fietsen, al kan het ook per auto.

De tocht kan goed gecombineerd worden met een bezoek aan de Menkemaborg te Uithuizen.


logo gemeente Eemsmond
De website van de gemeente Eemsmond, eigenaar van vier van de vijf molens in deze gemeente.

Arp Schnitger-orgel
Midden in Uithuizen staat de tussen 1225 en 1250 gebouwde Jacobikerk.
In deze kerk bevindt zich het rond 1700 gebouwde Arp Schnitger-orgel.
Meer info over dit orgel en de concerten die er op worden gegeven vindt u op de website van de Stichting Arp Schnitgerorgel Uithuizen.

logo Zen River
De website van Zen River een internationaal centrum voor Zenboeddhisme, gevestigd in de landelijk gelegen voormalige Volkshogeschool 't Oldörp, aan de rand van Uithuizen.

Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2005/2022             up