molen wimpel

Tips en informatie

Naast de molens waarop ik stage heb gelopen, noem ik vier bijzondere molens die een bezoek zeker waard zijn.

De houtzaagmolen Fram

 Kollerijweg 5, gelegen aan het Eemskanaal te Woltersum, telefoon 050 302 31 32

houtzaagmolen Fram, foto: ?

Eén van de weinige overgebleven houten achtkante stelling houtzaag- koren- en pelmolen in noord Nederland. Uitgebreide informatie is te vinden op hun homepage: Fram.


De Vestingmolen te Bourtange

Vestingmolen Bourtange, foto: ?

staande op het molenbastion

 telefoon 0599 31 31 28

Eén van de twee overgebleven standerdmolens in de provincie Groningen.

De molen is in 2001 van een nieuw houten gevlucht voorzien.

In het gebouw naast de molen is een rosmolen ondergebracht.

Ook de vesting is de moeite van een bezoek waard.

Vesting Bourtange VVV

De tweede standerdmolen in de provincie Groningen
staat in Ter Haar bij Ter Apel.


De olie- en korenmolen Woldzigt

Hoofdstraat 60, Roderwolde, telefoon 050 50 321 98

Olie- en korenmolen Woldzigt, foto: ?

Een bijzondere "dubbele" molen: olie slaan en graan malen.      Website


De Grafelijke Torenmolen

Bovendorpsstraat 14 te Zeddam, telefoon 055 522 50 35

Torenmolen (Foto: ansichtkaart)

 

 

Eén van de drie overgebleven torenmolens in Nederland.

 

Maar dit is de oudste en de authentiekste.

 

Meer informatie is te vinden op hun Facebookpage.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064862163313

De molens zijn zaterdags in bedrijf en te bezoeken. De olie- en korenmolen Woldzigt is geopend van dinsdag t/m zaterdag middag vanaf half twee tot vijf uur, gedurende de periode mei t/m september. Buiten de normale openingstijden kunt u voor groepen reserveren. De torenmolen te Zeddam is ook zondags geopend. Let op de blauwe molenwimpel.


fiets

Zes Molens Rondrit

Laat de auto eens staan en fiets een rondje van 28 km langs zes molens.
Volg de rondrit, geniet van de molens en van de weidsheid van het Groninger landschap.
De start en finish is bij de molen De Liefde in Uithuizen, maar het is ook mogelijk op een zelfgekozen punt te starten.


Het Groninger Molenhuis

De drie samenwerkende molenorganisaties in Groningen, t.w. de Stichting de Groninger Molen, de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens en het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Groningen zijn samen gegaan in één stichting namelijk Het Groninger Molenhuis.
De nieuwe website met een veelzijdige inhoud van het Groninger Molens, is in het najaar van 2007 van start gegaan.
Ook verschijnt vier keer per jaar het vernieuwde blad "de Zelfzwichter".
Het Groninger Molenhuis heeft een folder uitgebracht vrijwilliger op de molen, met o.a. informatie over de opleiding tot vrijwillig molenaar en het worden van molengids op de molen.

logo Het Groninger Molenhuis
Donateur worden van het Groninger Molenhuis is mogelijk door een berichtje te sturen naar Lopende Diep 8, 9712 NW te Groningen.
Ook is hier informatie te verkrijgen over het volgen van de opleiding voor vrijwillig molenaar, telefoon 050 312 16 94.

E-mailadres: info@groningermolens.nl

Molens behoren tot ons industrieel erfgoed en om dat goed te beheren en te behouden is regelmatig onderhoud nodig. Daarvoor zijn ze niet alleen afhankelijk van overheidsinstanties maar ook van bedrijven en particulieren die daartoe iets willen bijdragen.
De 84 nog aanwezige molens in de provincie Groningen zijn zowel uw bezoek als uw ondersteuning zeker waard.


De Zelfzwichter - Het Groninger Molenblad

De Zelfzwichter 2007

 

 

Op 2 april 2007
is het vernieuwde blad de Zelfzwichter van Het Groninger Molenhuis gepresenteerd.

 

De Zelfzwichter 2009/3

Het oude Groninger molenblad "De Zelfzwichter" verscheen in de periode voorjaar 1974 tot december 1996 en werd in 84 nummers op A-5 formaat uitgegeven. Aangezien hiervan geen enkel exemplaar meer is te verkrijgen en in vele nummers interessante artikelen zijn afgedrukt, heb ik 47 artikelen gescand, zodat ook diegenen die niet in het bezit van deze oude "Zelfzwichters" zijn, toch kennis ervan kunnen nemen. Het betreft veelal artikelen met een historische en genealogische inhoud. Op de pagina oude Zelfzwichters zijn alle 47 artikelen te vinden, die als beveiligde pdf op deze site zijn geplaatst. De artikelen zijn echter wel te printen.

Het Groninger Molenarchief

De provincie Groningen heeft niet alleen een rijke historie, maar ook een interessante molengeschiedenis. Veel daarvan is gedocumenteerd in bestekken, koopakten, waterstaatkundige beschrijvingen, etc. Vanaf 1890 is daar de boeiende geschiedenis van de zelfzwichting nog eens bijgekomen. Ook hebben meerdere Groninger molenmakers hun stempel op de molenbouw gedrukt, niet aleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Het Groninger Molenarchief stelt zich ten doel het materiaal van deze rijke geschiedenis veilig te stellen, te ontsluiten en voor het publiek toegankelijk te maken.

In het molenarchief bevinden zich o.a. verzamelingen molenboeken, periodieken, foto's, dia's, ansichtkaarten, kaartmateriaal en digitaal verwerkte gegevens.

De moleninventarisatie verricht door de heer B. van der Veen Czn., begonnen vanaf 1923, vormt de basis van de beschrijving van de historie van de verdwenen en de 84 nog aanwezige molens in de provincie Groningen. Waardevolle aanvullingen zijn o.a. de collecties van de heren W.O. Bakker en B. Dijk.

Het molenarchief heeft een eigen ruimte in het pand van het Groninger Molenhuis, Lopende Diep 8, 9712 NW te Groningen. Hier is ook de digitale collectie, alsmede boeken, brochures en tijdschriften betreffende molens zijn in te zien.

Zie de lijst van de honderden boeken en brochures die in de leeszaal van het Groninger Molenarchief zijn te raadplegen.

Het molenarchief is elke dinsdag open van 9.30 t/m 16.00 uur of na een telefonische afspraak.
Telefoon 050 312 16 94. E-mail: molenarchief@groningermolenhuis.nl

De documenten met betrekking tot de (verdwenen) Groninger molens, dus de 'papieren' collectie van het Groninger Molenarchief zijn in 2009 overgebracht naar het gebouw van de Groninger Archieven te Groningen. Aldaar zijn ze opgenomen in de collectie van de Groninger Archieven en voor bezoekers in de studiezaal opvraagbaar.
Het Toegangsnummer is 2489 en de documenten zijn genummerd op alfabetische volgorde van de locatie (plaats of gehucht).
In het 13 pagina's tellend document heb ik alle 507 alfabetische stukken met de bijbehorende inventarisnummers weergegegen.
Ook via de website van de Groninger Archieven zijn deze documenten te traceren.


Groninger molenboeken

Voor diegenen die meer willen lezen over de Groninger molens in het bijzonder, noem ik de volgende interessante boeken:

Jan Danes. Restauratie molen de Entreprise. DeJee Fotografie, ISBN 978 90 75402 00 1, 72 p, gebonden, oblong 30 x 21,5 cm, fotoboek, mei 2011.

B. Dijk, et al. De Groninger pelmolen. Stichting De Groninger Molen. Groningen, 1999. 75 p, ISBN 90-805339-1-2. Gebonden, geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide woordenlijst. 22,5 x 29,6 cm.

Tineke Hamming. De zelfzwichter. Tachtig molens in het Groninger landschap. Vereniging Vrienden van de Groninger Molens. 1989. 40 p, 10,5 x 21 cm; ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de V.V.v.d.G.M.

Roel Helmers. Van haver tot gort. 150 tekeningen van een molen. Profiel. Bedum, 1989. 48 p, 21,5 x 30,3 cm; met werktekeningen.

A. L. Hempenius / J. A. L. Trouw. Poldermolens en molenpolders. De molens van de Molenstichting Hunsingo en Omstreken. Onderdendam, okt. 1992. 49 p, ISBN 90-9005469-3. Geïllustreerd.

T. Juk. De Goliath een monument van water en wind. 20 p, 2007. ISBN 978-90-73319-15-8. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5.

S. J. van der Molen. Molens van het Noordererf. Met foto's van Paul Vogt. De Walburg Pers. Zutphen, 1979. 168 p, ISBN 906011.195.8. 19,8 x 27,8 cm.

B. D. Poppen. De belasting op het gemaal in stad en Ommelanden 1594-1856. Een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan. Uithuizen, 2004. 298 p, ISBN 90-808503-1-4. Gebonden, geïllustreerd, 21 x 30 cm. Zie voor meer informatie de pagina Boek 'gemaal'.

B. D. Poppen. De koren- en pelmolen De Liefde. 24 p, 2011. ISBN 978-90-73319-34-9. Uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum. A5.

B. D. Poppen. Groninger molenhistorie, vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger molens. Uithuizen, 2012. 460 p, ISBN 978-90-73319-37-0. Gebonden, geïllustreerd, 21 x 30 cm. Zie voor meer informatie de pagina Groninger molenhistorie.

B. van der Veen Czn. Groninger molenboek. Wolters Noordhoff / Bouma's Boekhuis bv. Groningen, 1981. 270 p, 22 x 26,7 cm; met foto's, tekeningen, kaarten en routes.


Groninger molenbrochure

Groninger molenbrochure

logo Stichting De Groninger Molen     logo Groninger Molenhuis

Voor een overzicht van alle 84 molens in de provincie Groningen is op elke molen een brochure verkrijgbaar.

Naast enige informatieve teksten en een foto van elke molen, is tevens een kaart van de provincie Groningen afgedrukt, waarop alle molens staan ingetekend.

Deze in 2002 uitgegeven brochure is in fullcolor uitgevoerd en voor 1 euro te koop.

De brochure is ook bij het Groninger Molenhuis te Groningen - Lopende Diep 8 - verkrijgbaar.


Enige grote molensites op het internet

Informatie over de landelijke molenvereniging  De Hollandsche Molen.

logo De Hollandsche Molen


logo Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
  

Het Gilde van Molenaars


GVM

met informatie over de opleiding tot molenaar.


logo TIMS

TIMS - The International Molinological Society

... fostering worldwide interest and understanding of wind- water- and animal-powered mills ...

Op deze veelzijdige en breed opgezette site zijn zeer veel links te vinden naar molensites over de gehele wereld, alsook een overzicht van hun regelmatig verschijnende publicaties.
De Nederlands-Vlaamse afdeling is hier te vinden.

molenbiotoop
Op de website Molenbiotoop van De Hollandsche Molen, is veel informatie over dit onderwerp te vinden en worden vele aspecten van de biotoopbescherming behandeld.

een rechtsom draaiende molen !
Zeer interessant en informatief zijn de sites van Bert Bulder en Leo Middelkoop die een Nederlandse Molendatabase op het internet hebben geplaatst. In deze database zijn de basisgegevens van alle 1204 Nederlandse wind- en watermolens te vinden. De meeste molens zijn gedocumenteerd met foto en beschrijving. Tevens is er de Belgische database met 1457 molens te vinden.
Nelly Sonneveld-Riper heeft in dezelfde stijl een Database van rompen en verdwenen molens in Nederland op het net gezet met 8603 vermeldingen.
Op de Belgische site Molenecho's is een overzicht van alle molens in België te vinden, alsmede informatie over de gelijknamige vereniging en het bijbehorende Vlaams Molentijdschrift.

Zo gaat de molen
Deze website geeft aanvullende informatie op het boek Zo gaat de molen geschreven door molenaar Ad Plomp uit Groningen. Je kunt vragen stellen aan de molenaar, werkbladen uitwerken en via animaties en filmpjes de molen in werking zien. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar en verder voor iedereen die van molens houdt of er meer over wil weten.

En heel veel molennieuws op de

molenbanner


victor
Albert Wester ontwikkelde een digitaal "Draaiboek voor Molenaars", waarin een gedetailleerde registratie van de activiteiten op de molens kan worden bijgehouden. Meer info over dit nuttige programma is te verkrijgen via: alb.wester@gmail.com


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 1999/2023             up