47 molenartikelen uit oude 'Zelfzwichters'

Het oude Groninger molenblad "De Zelfzwichter" verscheen in de periode voorjaar 1974 tot december 1996 en werd in 84 nummers op A-5 formaat uitgegeven. Van dit blad is echter geen enkel exemplaar meer voorradig.
Voor diegenen die niet in het bezit van deze oude "Zelfzwichters" zijn, maar wel willen kennis nemen van de vele interessante artikelen die in het blad zijn afgedrukt, heb ik 47 artikelen gescand. Aangezien door de slechte gestencilde afdrukkwaliteit, zeker in de eerste jaargangen, de scans soms nauwelijks te lezen zijn, heb ik de artikelen opnieuw opgemaakt en indien dit mogelijk was ze van de bijbehorende foto's voorzien. De artikelen zijn als beveiligde pdf op de site geplaatst, maar ze zijn wel af te drukken.

  zelfzwichter1         zelfzwichter1, p 1

De eerste uitgave van het blad "De Zelfzwichter", verenigingsorgaan van de Vrienden van de Groninger Molens, zoals het toen heette, verscheen in het voorjaar van 1974. De rechter afbeelding toont de eerste pagina, klik op de afbeelding en hij wordt vergroot.
Tot de auteurs van het blad behoorden o.a. twee Groninger molenkenners bij uitstek, namelijk de heren B. van der Veen Czn. en W.O. Bakker; beiden zijn inmiddels overleden. Maar ook andere auteurs wisten in de loop der jaren een reeks boeiende artikelen te produceren, veelal voorzien van een historische en genealogische inhoud.


    zelfzwichter1990         zelfzwichter1994

Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2009/2022             up