Een Nieuw Lied, op de Zaagmolenaars


Op de Wys: Van 't Kuipertje.


1.

Vrinden luistert altemaal,
Wat ik u zal gaan zingen,
Van de Zaagmolenaars hier ter Steê,
Hoe zy weeten hun Molen te dwingen,
Maar het kruijen al naar de wind,
Daar zy groot behaagen in vind,
Zaagmolenaar hier ter Steê,
Houd u Molen je op zyn Reê.

2.
's Morgens vroeg gaan wy aan de gang:
Zo haast het begint te waaijen,
Dan leggen wy ons Zeiltjes by een,
Laaten ons Molentje vaardig draaijen,
Dan stryken wy ons Balkje op de stee,
Wy drinken een lekker kopje Thee,
Zaagmolenaar spant jou Zaagen maar regt,
En doet jou werk met overleg.

3.
Verloopter dan weer eens een Zaag,
Za dan een Steekhoudje in de handen,
Dat zy dan tusschen de Zaage doen,
Dat zy het Hout niet Zaage te schande,
Of zy haale hun Zaage wat uit,
Zy zinge een deuntje tot besluit,
Vrinden luistert en hoord het aan,
Hoe 't met de Zaagmolenaars moet gaan,

4.
En is 'er dan een Schootje by,
Wilt het dan maar spoedig versteeken,
Op dat gy onverhindert zy,
En dat het Hout schielyk mag breeken,
Zo doene wy met de Handboom,
Za Molenaars en zyt 'er niet Loom,
Moolenaar zet 'er jou Balkje vast,
Voor 't Zaage van een War of Kwast.

5.
En is 'er dan een gangetje of:
Wilt dan jou Plankjes vry uit schiete,
En leiter jou sleetje, sleetje te rug,
Zaagmoolenaar laat het jou niet verdrietc,
En dan punte zy de Zaage wat aan,
Dat zy beter door 't Hoet zou gaan,
Sjouwertje doet 'er jou Plankjes weg,
Dat gy ze ter deeg op Stapel legt.

6.
Steekt de Wind dan helder op,
Wilt dan half Zeil of Hooglyn gaan zwigten,
Zo als gy dat maar goed keurt,
Of hoe dat de wind moog rigten,
Of men legt de zeilen langs de Roê,
Molenaar weest 't zwigte niet moê,
Molenaar haalt op jou vang,
Dat het Molentje weer gaat aan de gang.

7.
Sjouwer hebt gy 'er jou plankjes weg,
Wilt 't Zaagzel uit de Raamen,
Losse op dat gy zonder stoot,
't Mag verrigten na betamen,
En zet 'er een bennetje op de kant,
En boent 'er dan ter deeg of het zant,
En kort 'er dan of het Blok zeer kloek,
't Is een Zest'half in de Molenaar zyn Broek.

8.
Vrinden luistert altemaal,
Hoe de Zaagmoolenaars gromme,
Als zy in de Moolen zyn,
Zy hooren haar Zaagjes of Spykers bromme,
En dan rukke zy af de pal,
En zy gromme als half mal,
Zy hakken, zy hakken de Spykers 'er uit,
Zy zeggen het werk is tog verbruid.

9.
Hebben wy dan een stille dag,
Dan moeten wy hout of zaagzel laaijen,
Want wy hebben altyd de vragt,
De Molenaars weeten haar knegts te draaijen,
Dan met 't een, en dan met 't aêr,
O! die Molenaars zyn zo raar,
Gy Molenaar vylt 'er uw zaagjes ter deeg,
Dat je eens rusten kan tegen de weeg.

auteur: anoniem

bron: De vrolyke trompetter. Blazende op zyn trompet, de nieuwste liederen en aria's die hedendaags gezongen worden. S. en W. Koene, Amsterdam ca. 1810-1830 [p. 61-63]


terug   naar de Molen folklorepagina


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 2010/2022             up