Opschriften in de molen De Liefde


op de waaierzolder, op de voorzijde van de waaierkast:

Thijzing 1/2 mud meel
50 kgr gehaald
en niet betaald

En overal vele telstreepjes en een lange rij namen ook met telstreepjes erachter.

op de achterkant van de kast staan in prachtig schoonschrift de volgende namen:

C. Huizenga
J. Balkema
W. Kolstein

op de maalzolder, op de zuidelijke maalbak:

H. Kremer
21-9-'44

op de maalzolder, op het noordelijk veldkruis:

Frederik Henkel
3 Mei 1915
Uithuizen

Pieter Dijksterhuis
4 Mei 1899

J. Braakman
Vrijdag 16 November 1923

P. Dijksterhuis
Uithuizen

Donderdag 1 April 1909

E. Kremer
1909
Uithuizen

op de maalzolder, op het oostnoordoostelijk korbeel, nr. VIII:

Tarwesteen gebild den
13 April 77 door
J. v. d. Ploeg en F. Rook

E. Zwart
Uithuizen
3 Mei 1915

A. Scholtens
Uithuizen
1892-1895

J. Y. Kremer
1941-1944

op de maalzolder, op het noordwestelijk korbeel:

Luurt Smit
1871

Jan Alders D... (Dromlo ?)

op de maalzolder, op het noordwestelijk veldkruis:

Deze molen kan veel malen
Wie hier komt moet betalen
Gerst, meel of gort
Komt men hier niet tekort.
    F. Henkel
    18 juni 1914

E. Zwart
Schoolstraat
Uithuizen
Mei 1915
Mobilisatie
1914-1915

op de maalzolder, op het zuidoostelijk veldkruis:

Komt vrij in mijn lokaal
Wij zijn hier altemaal
Oprichte koningskinderen
Hier ...
Komt vrij in de molen
In ziet in alle hoeken
Houdt ... dan uit de kasten
En ogen uit de

op de maalzolder, op het zuidzuidwestelijk korbeel, nr. III:

Als de molen maalt
Dan gaat het naar mijn zin
Als de molen stille staat
Dan is er geen gewin
    Jan Paa...

Drie dingen die verwonderen elk
Dat een zwarte koe geeft witte melk
Dat de zoute zee geeft versche visch
En dat een zoete meid zout water pist.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat ook een ander niet.

Bezint eer gij begint
... gedaan
en dus bedacht
heeft
... gebragt
    M. D. Knol

op de maalzolder, op het zuidzuidoostelijk korbeel, nr. II:

De wind een wonder door Gods macht
Drijft deze molen door zijn kracht
Wilt Gij uw gunst o hemel Heer
Op deze molen daalen neer
En wilt hem aan uw zorg verbinden
Bewaar hem voor de zwaare winden
Voor onweer en voor bliksemstralen
Die bergen treft en lage dalen
maak dat uw zegen hem bewaar
Tot voordeel voor den eigenaar

de wereld is een speeltoneel
elk zingt en krijgt zijn deel.

erin gekrast:

F. Bouwman
V.VIII.XXVI

R. P. Bouwman
XX.VIII.XXXII

op de maalzolder, op het noordnoordwestelijk korbeel, nr. VI:

P. van Keulen
Uithuizen
Donderdag 1 April 1909

Pieter Dijksterhuis
1-6-1898

E. Kremer
Uithuizen
1909

A. Henkel
Uithuizen
1 April
1909

op de maalzolder, op de noordelijke maalbak:

J. J. Kremer
1942
Uithuizen

P. Kremer
EEN
21-9-'44

HJB

op de steenzolder, op het noordwestelijk korbeel:

LOOPER BLAUWE STEN
19-6 1910

en iets lager, aan de voorkant:

Ik woon hier aan den weg
Dat zal ik beter wenschen
Den zegen van den opper Heer
En nering van den Menschen

op de steenzolder, op de noordelijke legeringsbalk:

Jantje Dijksterhuis
1 mei
1943


Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           -       Copyright © 2000/2022             up