Logboek van de molen De Liefde

Sedert mijn aanstelling op de molen De Liefde (juli 2000) houd ik een logboek bij, waarin ik alle activiteiten in en om de molen noteer. De belangrijkste eruit laat ik hieronder volgen.

De gegevens uit de periode die er aan vooraf ging zijn genoteerd door de heer P. van Dijken en omvatten de periode 1947 t/m medio 2000. Ze zijn door mij aangevuld met de mondelinge gegevens die ik ontving van de zoon van de laatste molenaar, de heer G. J. Smid, die ook op de molen heeft gewerkt en met gegevens die ik vond in diverse archiefstukken en kranten.
Het geheel betreft een boeiend overzicht van de werkzaamheden aan de molen in de periode 1946 tot heden.

In 1947-1948 stelling, kleedhout en dakleer grondig hersteld.
Zomer 1950. Grondig gerestaureerd door molenmaker Chr. Bremer te Adorp voor fl. 7.300,--, roede, spruiten, windpeluw, penbalk, kap, enz.

1950, foto: collectie M. Fokkens

Een foto uit 1950 genomen in noordoostelijke richting, toont de molen met één kaal end.

In 1961-1963 restauratie door Chr. Bremer te Adorp voor fl. 18.860,--, omvattende nieuw achtkant bekleding, roedeherstel, stelling, kap, verf en teerwerk.
Opening 14 oktober 1963, nadien weer in bedrijf.

Voorjaar 1971. Grote herstelbeurt door de fa. Chr. Bremer te Adorp, omvattende stellingherstel, nieuwe baard, tempelbalk, nieuwe lange spruit en twee korte schoren, gedeeltelijk nieuwe kapbedekking, tevens de zelfzwichting uit de binnenroede verwijderd in verband met vervanging, kosten fl. 55.300,--
Zomer 1971. Geheel geverfd en geteerd door M. Hazekamp te Westerwijtwerd.
Mei 1973. Nieuwe binnenroede aangebracht door fa. Bremer, Adorp (compleet).
Voorjaar 1974. Weer geheel geteerd door Hazekamp.
Tot ca. 1977 zo nu en dan in bedrijf, daarna stil.

1978 Wierdstraat, foto: meerdere collecties

Deze foto uit omstreeks 1978, is genomen in de Wierdstraat. De huizen zijn op 1 na alle verdwenen.

In 1979 stil en wordt verveloos, kruiwerk slecht en zelfzwichting zit vastgeroest.
Maart 1980. Lange schoren verlengd en kruiwerk hersteld door fa. Doornbosch te Adorp, kosten fl. 7000,--.
Op 10 mei 1980 naar het NW gekruid en roeden sindsdien in de werkstand, voorheen altijd in ruststand (overhek).
Heeft november 1980 voor het eerst sinds 1977 weer gedraaid en wordt zo nu en dan door gekruid.
April 1983. Eigenaar en vrijwilligers maken plannen om molen weer draaibaar te maken. O.a. smeren en klepherstel, doch algehele toestand in feite slecht. Nodig dubbele achtkantbekleding, nieuwe zolders, zuidwestzijde achtkant slecht, kap zeer slecht (kapspanten, bekleding, rietkisten), verveloos.
Tot februari 1984 met regelmaat draaiende, nadien stil wegens slechte kap en roeden (zelfzwichting).
Op 9 en 10 december 1985 alle zelfzwichtingsonderdelen en de Bremer-neusremkleppen verwijderd door de fa. Doornbosch.
Op 3 september 1986 tijdens rukwind, rechter end van de korte spruit afgebroken en met de korte schoor naar beneden gekomen.
Op 30 november 1986 kap geconsolideerd door K. Doornbosch.

24 november 1986, bericht in de Ommelander Courant:

Overeenstemming rond verkoop van Uithuizer molen.
Uithuizen - De gemeente Hefshuizen en de familie Smid hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de Uithuizer molen De Jonge Jan en bijbehorend woonhuis. Een voorlopig koopcontract is inmiddels getekend en dient nog enkel bekrachtigd te worden door de Hefshuizer gemeenteraad. Met de familie Smid werd overeengekomen dat men zal uitzien naar andere huisvesting.
Na het definitief worden van de koop, zal de gemeente met nieuwe voorstellen naar de raad komen, die tot het veiligstellen van het monument moeten leiden. Over de toekomstige bestemming van de molen en sarrieshut bestaat nog geen duidelijkheid. De sarrieshut is historisch gezien zeer waardevol doordat geen enkele verandering werd aangebracht sinds het bouwen er van. Bij het uiteindelijk gebruik van de molen kan de nog volledig intact zijnde maalinstallatie een rol spelen.

Eind november 1987 stroomlijn buitenroede verwijderd.
Bestek restauratie september 1989 gereed, dit omvat voornamelijk de buitenkant.

1990, foto: ansichtkaart

   

   

   

   

Een ansichtkaart, gemaakt omstreeks 1990, toont de molen in een zeer desolate staat.

Het in 1928 achter de molen gebouwde motorhok werd in 1992, bij het begin van de restauratie afgebroken.

Gemeenteraadsbesluit 27 augustus 1990: restauratie goedgekeurd door de gemeente Hefshuizen. Kosten fl. 500.000,--, subsidies fl. 350.000,--, gemeente fl. 150.000,--. Gereedkomen in 1991 verwacht.

19 februari 1991. Bericht in de Ommelander Courant (met foto van de molen in sneeuwlandschap):

De restauratie van de molen De Jonge Jan te Uithuizen neemt plm. half maart een aanvang. Aan architectenbureau Buurman te Uithuizen werd de opdracht gegund om voor deze tijd de restauratietekeningen te maken. Als de bestektekeningen klaar zijn wordt er dit jaar nog met de restauratie begonnen. De restauratie betreft zowel de uiterlijke verschijning als het technische gedeelte van de molen.

Januari 1992. Fl. 400.000,-- subsidie van R.M.D.Z. ontvangen. De uitvoering moet voor 1 maart 1992 starten. De uitvoering wordt gestart 25 februari 1992 met het slopen van het stellinghek. Aannemer de fa. Dunning.
9 en 10 april 1992. Motorhok aan westkant van de molen gesloopt door de fa. Veenstra te Uithuizermeeden, die ook het voegwerk van de onderachtkantmuren moet herstellen.
Op 15 en 16 april muurwerk rondom in de steigers gezet door de fa. Veenstra, die hierna het voegwerk herstelt.
Juni en juli 1992. Muurwerk in de molen wordt hersteld en opnieuw besmeten door de fa. Veenstra. Muurwerk inwendig gestucadoord door de fa. Elzinga te Uithuizen.
2 juli 1992. Start van het molenmakerswerk met het bekleden van de stellingliggers met polygum.
10 september 1992. Roeden en kap met een kraan van de fa. Lommerts naar beneden gehaald. De binnenroede is nog goed, de buitenroede moet vervangen worden. Toestand van de kap zeer slecht.
April 1993. Tegenvaller, het gehele boventafelement moet worden vervangen, in plaats van de twee delen op het noordoosten.
14 juli 1993. Met behulp van een kraan van K.L.P. de geheel vernieuwde kap, de oude binnenroede, nieuwe buitenroede, staart en lange schoren weer op de molen herplaatst (alleen de as, lagers, vang, vangstok en bovenrad worden weer gebruikt). Deze operatie nam ca. vier uur in beslag.
In september worden de roeden weer voorzien van tuigage. De kleppen van de zelfzwichting worden eerst eind oktober aangebracht. Tevens wordt de inrichting afgewerkt. Echter niet compleet, zo wordt de pellerij niet nagezien en wordt het versleten koppel blauwe stenen zo weer in elkaar gezet. Het koppel kunststenen wordt wel maalvaardig afgeleverd.
December 1993. De nieuwe inrijdeuren worden geplaatst.
18 maart 1994. Oplevering van de restauratie. In het blad De Zelfzwichter wordt gedurende deze restauratie elk kwartaal kort verslag gedaan van de werkzaamheden. Het volledige verhaal is te lezen in het restauratieverslag. (pdf 520.510 k)

Woensdag 11 mei 1994. Officiële opening, de molen wordt echter tijdens de speeches door de aangestelde vrijw. molenaar P. van Tongeren in het werk gezet, dus geen officieel lostrekken van de vang, zoals de heer P. van Dijken in een verslag van deze dag schrijft in het blad De Zelfzwichter. (pdf 151.176 k)

1994, foto: VVV Uithuizen

   

   

   

   

De gerestaureerde molen in 1994.

Links is nog net zichtbaar de eveneens gerestaureerde sarrieshut.

Rechts achter de molen is het oude molenaarshuis zichtbaar.

 

Foto: VVV

   

September 1995. Kap en achtkant geteerd door de fa. Dunning.
Juni 1996. Kap geteerd, zelfzwichting en staartwerk geverfd door de fa. Dunning.
23 september 1996. Stellinghek geschilderd door de fa. Dunning.
Medio 1998. Achtkantstijl op het noordoosten blijkt geheel verrot - is niet opgemerkt bij de restauratie (!). De molen staat hierdoor stil.
Najaar 1999. Door het aangieten met kunsthars herstelt de fa. Renofors de achtkantstijl.
31 december 1999. Vrijw. molenaar P. van Tongeren s"top"t zijn werkzaamheden.
13 mei 2000 - Nationale Molendag. Het eind van de vangstok knapt tijdens het lichten af en valt op het hoofd van waarnemend vrijw. molenaar S. Doornbos uit Usquert; gelukkig loopt het goed af. Nog dezelfde maand plaatst de fa. Dunning een geheel nieuwe (maar net iets te korte) vangstok (waardoor de binnenvangketting scheef hangt).

Tot zover de aantekeningen van de heer P. van Dijken.

    Met ingang van 1 juli 2000 benoemt de gemeente Eemsmond                
    B. D. Poppen tot vrijwillig molenaar op De Liefde            
    de naam van de molen is dan echter nog Jonge Jan.                  

7 oktober 2000. Het gelukt mij, na veel smeren en draaien, de kleppen van het gevlucht weer los te krijgen en voor het eerst na jaren draait de molen weer met volledig gesloten kleppen.
14 en 15 november 2000. De molenmakers van de fa. Dunning krikken de penbalk en daarmee de as, het bovenwiel plus vang en het gevlucht 1½ cm naar voren.
Aan het eind van de binnenroede - nr. 1 - wordt op mijn verzoek een oog bevestigd, zodat de molen ook in een andere stand kan worden weggezet.
Aan de vangbalk wordt, eveneens op mijn verzoek, de pen met een beugel verlengd, zodat deze nu ook onder de vangbalk door loopt en zo beter en veiliger het geheel draagt.
De gaten in de kap worden zowel aan de buitenkant als in de kap met lijmkit gedicht. De moeren op en onder de bouten die de lange spruit met de voeghouten verbinden worden aangedraaid.
21 november 2000. Omdat de vang na het lichten klem blijft zitten in de keep in het voeghout (een reeds lang bestaande kwaal waar ik wel eens van af wil), boren de molenmakers van de fa. Dunning in de bevestigingsplaat van de rijklamp op de stalen bandvang een oog en bevestigen daar een spanketting aan, zodat de vang uit de keep wordt getrokken en gehouden.
12 december 2000. Doordat het kammenluiwiel te diep in de luibonkelaar greep, waardoor het luiwerk niet meer was te gebruiken en de kammen van de luibonkelaar in de loop der tijd daardoor zijn vernield wordt door een bevriende molenmaker pro Deo het luiwiel drie centimeter terug op de luias geplaatst, zodat hij nu volledig vrij loopt van de luibonkelaar, maar wel goed in de kammen wordt getrokken, wanneer het luiwerk in werking wordt gesteld.
Tevens bevestigen we aan de trappen naar de waaierzolder en de stellingzolder leuningen, hetgeen de veiligheid van de bezoekers zeer ten goede komt.

koren- en pelmolen De Liefde, opname zomer 2000 (Foto: B. D. Poppen)

   


 

 


Op de foto hiernaast is duidelijk te zien dat de molen op een 'berg' staat. 

 
 

Opname zomer 2000

Foto: B. D. Poppen

   

4 januari 2001. Na het koppel kunststenen schoon gemaakt te hebben en het nodige voorbereidend werk te hebben verricht, laat ik, samen met vrijw. molenaar Piet van Dijken van de molen Windlust te Zandeweer, de stenen weer zingen en wordt er voor het eerst sinds jaren weer op de molen gemalen.
9 januari 2001. De verweerde en ondoorzichtig geworden plastic raampjes in de stellingdeuren en in het raampje in het achterkeuvelens vervang ik door glas. In de volgende weken worden ook de plastic ruitjes in de diverse kistramen op de stelling-, steen- en luizolder van nieuw glas voorzien.
23 februari 2001. Een originele oude boerenwipkar, die in de molen De Vier Winden te Pieterburen stond en eigendom is van de stichting openluchtmuseum Warffum, staat vanaf nu, in bruikleen afgestaan, onderin de molen te pronken.
2 mei 2001. Op een spouwarm in het bovenwiel monteer ik een mechanische molenteller.
7 mei 2001. De stellingplanken geteerd.
10 mei 2001. Aan weerszijden van de oostelijke inrit plaats ik twee palen, voorzien van deurvastzetters, in beton, zodat de deuren niet meer open en dicht kunnen waaien.
10 mei 2001. De dochter van oud-molenaar Dijksterhuis, mevr. J. de Vries-Dijksterhuis, schenkt mij een molen meelkist die van haar vader is geweest. Achter op de kist staat: molen meelkist van Piet Dijksterhuis, geb. 27 dec 1885, ovl. 21 mei 1944, molenaar te Uithuizen.   ± 1935. De afmetingen van de kist zijn 136 x 50 x 78 cm, staande op vier poten, totale hoogte 109 cm; voorzien van vier vakken, waarvan één smalle en voorzien van een schuin aflopende deksel over de volle breedte. Later ontvang ik nog een originele meelzak, afkomstig van de broer van de voorlaatste molenaar, namelijk met opdruk: B. DIJKSTERHUIS.
14 mei 2001. Naast de oprit naar de molen wordt een 7 meter lange polyester vlaggemast op een anker bevestigd. Hieraan wappert in het vervolg de molenwimpel.
juni 2001. Bovenbalk van het stellinghek afgeschuurd en opnieuw geschilderd.
2 augustus 2001. Bij het optuigen schiet de 24 meter lange zwichtketting uit de haak aan de zwichtboom en vallen alle kleppen dicht. We besluiten deze oude roestige ketting te vervangen en nog dezelfde dag bevestigen we met een hoogwerker een nieuw exemplaar.
22/23 augustus 2001. Rondom de voet van de molen wordt een kraag van beton met bewapening aangebracht, die aan de bovenzijde wordt afgedekt met kiezels. Hiermee wordt hopelijk een halt toegeroepen aan het afkalven van de grond aan de westzijde van de molen, waardoor de fundering steeds meer bloot kwam te liggen.
Eind september, begin oktober 2001. Op de stelling worden 4 lichtbakken, elk met een halogeenlamp van 150 W, geïnstalleerd, waardoor de molen 's avonds prachtig wordt verlicht.
16/18 oktober 2001. Molenmakersbedrijf Dijkstra te Sloten vervangt de plaatselijk ingerotte buitenlooplatten door nieuwe van bankirei. Een klus waarvoor alle 94 kleppen uit het gevlucht worden gehaald, schoongemaakt en vervolgens er weer in worden gezet. Hierna draait de molen opvallend 'stiller'.

  Aan het eind van het jaar is de stand over het jaar 2001:            

  127 werkdagen op de molen;  
  345 effectieve draaiuren  
  en 773 bezoekers.  

17 januari 2002. Oud molenaarsknecht de heer J. Y. Kremer uit Leens - hij werkte van oktober 1941 tot mei 1944 op de molen - schenkt een kopie van de zeef waarmee hij het meel tot bloem zeefde. (Na plaatsing van de zeef op de waaierzolder, trok hij zijn blauw kieltje aan en demonstreerde vervolgens hoe hij, zittend op zijn knieën, het meel zeefde. De bloem viel op de houten vloer en werd later met een veger en motschep in een zak gestort. Voor de feestdagen - m.n. Pasen - werd er ook een zeef met fijner gaas gebruikt.) De afmetingen van de zeef zijn 115 x 75 cm en de balk waarover hij heen en weer glijdt is 175 cm lang en 25 cm hoog.

handzeef - foto: B. D. Poppen

6 t/m 8 maart 2002. De firma Van Lierop Impregneerbedrijven B.V. behandelt het inwendige houtwerk van de molen, aangezien er tijdens een inspectie de gewone houtwormkever en de huisboktor is aangetroffen. De werkzaamheden omvatten het afkappen en wegsteken van door huisboktor aangetast spinthout, ten einde het nog gezonde hout goed te kunnen behandelen en het uitborstelen van vrijgekomen boorgangen met een staalborstel. Daarna wordt er een besproeiing uitgevoerd met ITOX-2 super van de vloeren (2-zijdig), de binnenzijde van het beschot, inclusief constructiehout, de wielen, assen, het klimwerk en de binnenzijde van de kap.
12 maart 2002. Arbo inspectie en risico inventarisatie.
10 juni 2002. In de molen geplaatst: een model van een wipmolen, hoogte 65 cm; lengte gevlucht 104 cm; totale hoogte 110 cm en een model van een Groninger stellingmolen, hoogte 103 cm; stellinghoogte 40 cm; lengte gevlucht 104 cm; totale hoogte 150 cm. Modelmaker: J. J. van Bruggen te Bedum.
26/28 juni 2002. De molenmakers van Dijkstra te Sloten teren de achtkant en kap. De aanwezigheid van de hoogwerker wordt tevens benut voor het vernieuwen van de vangketting, alsmede voor het aanbrengen van de nieuwe naamborden op de baard. Zie onderstaande foto.

de baard met de nieuwe naamborden, foto: B. D. Poppen

3 juli 2002. Officiële naamswijziging van de molen Jonge Jan in De Liefde.
Wethouder Geert Knol van de gemeente Eemsmond verricht deze handeling op symbolische wijze, daarbij gadegeslagen door vele genodigden en belangstellenden.
Zie voor de inhoudelijke informatie over de naamswijzing de pagina geschiedenis
28 november 2002. Ontvangen het ARBO-certificaat ten teken dat de molen voldoet aan de ARBO-eisen.
7 november 2002. In Warffum is bij graafwerkzaamheden aan de Westervalge een molensteen in de grond gevonden. Deze is vervolgens op de parkeerplaats voor De Liefde gedeponeerd. Het is een 17der blauwe steen (Ø 150 cm, met roggescherpsel, 168 kerven), voorzien van 3 (later dicht gesmeerde) zwelgaten en 17 cm dik. De steen is ongetwijfeld van de daar gestaan hebbende Euréka, oorspronkelijk een roggemolen, die in 1840 is gebouwd voor P. D. Boykema. In 1852 waren de gebr. Schaal en als laatste de fam. Offeringa eigenaars. In 1856 is de molen mede ingericht tot pelmolen; in 1927 is de molen afgebroken. De steen heeft, na een schoonmaakbeurt, een plek gekregen onder in de molen.

  Enige cijfers over het jaar 2002:  

  Aantal werkdagen op de molen: 122.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 240.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 96.630.            
  Aantal bezoekers op de molen: 782.  

14 maart 2003. Een stenen handmolen met inkerving '1707' plus een later bijgemaakte bovensteen met handgreep, in de molen geplaatst. De handmolen is in 1981, 100 meter van de molen, in een tuinpad gevonden en nu dus weer terug in Uithuizen.
17 maart 2003. De steen met het wapen van de provincie Groningen en het woord SAUVEGUARDE wordt in de zuidmuur van de sarrieshut geplaatst.
31 maart / 1 april 2003. De molenmakers van Dijkstra te Sloten vernieuwen twee schoren met de schrankschoren onder de stelling.
16 april 2003. Idem, de beide korte schoren (tussen staartbalk en korte spruit) worden vernieuwd.
oktober 2003. Idem, de stelling wordt onder en boven schoongespoten en in de zwarte lijnolie gezet. Aan het baliehek op de stelling wordt alsnog een schopplank aangebracht - een ARBO-maatregel.

  Enige cijfers over het jaar 2003:  

  Aantal werkdagen op de molen: 91.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 273.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 102.081.            
  Aantal bezoekers op de molen: 563.  

11 mei 2004. Een beveiligingscamera onder in de molen geplaatst - de monitor staat in mijn 'kantoorje' - waarmee ik binnenkomende en naar boven gaande bezoekers kan opmerken.
7 juni 2004. Mevrouw J. R. van Warners-Werkman, wethouder van de gemeente Eemsmond, onthult het naast de oprit naar de molen geplaatste ANWB-informatiebord.

het ANWB-infobord bij de koren- en pelmolen De Liefde te Uithuizen - foto: B. D. Poppen

6 juli 2004. Ontvangen van een 'begunstiger' een originele steekkar en twee bascules die opgeknapt moeten worden.

  Enige cijfers over het jaar 2004:  

  Aantal werkdagen op de molen: 93.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 333.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 115.553.            
  Aantal bezoekers op de molen: 639.  

19 april 2005. Ontvangen van een 'begunstiger' een 72 cm hoge oude handmolen uit WO II.
mei/juni 2005. De staart, schoren en spruiten van de molen worden m.b.v. een hoogwerker geverfd. Ook de inritdeuren krijgen, na jaren, een nieuwe verflaag.
16 juni 2005. Molenmaker Johannes Kooistra brengt op de klassieke wijze, d.m.v. een stut tussen windpeluw en roede, de as een paar centimeter naar voren.
21/22 juni 2005. In de kapzolder wordt alsnog een schuifluik aangebracht en op de steenzolder een hekje bij de trap. Hiermee voldoet de molen nu volledig aan alle eisen die door de arbo-wet worden gesteld.

  Enige cijfers over het jaar 2005:  

  Aantal werkdagen op de molen: 95.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 328.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 120.324.            
  Aantal bezoekers op de molen: ca. 800.  

het berichtenkastje van de koren- en pelmolen De Liefde te Uithuizen - foto: B. D. Poppen

4 juli 2006. Ontvangen van een 'begunstiger' een kastje voor op de inritdeur, zodat wanneer de molen gesloten is toch mededelingen bekend gemaakt kunnen worden.

7 oktober 2006. Ontvangen van Remko Venhuizen het door hem op schaal 1:12,5 gemaakte model van de standerdmolen Tot Voordeel en Genoegen, zoals dat te Alphen aan de Maas staat.

model van de standerdmolen

De afmetingen van het model zijn als volgt:

hoogte van het model 125 cm
breedte van de kast 34 cm
diepte van de kast 46 cm
hoogte van de kast 90 cm
hoogte balkon 40 cm
lengte van het gevlucht 184 cm
totale hoogte van het model 188 cm

Het model is voorzien van een opgezeild gevlucht en een werkende vangconstructie.

Bijzonder goed te zien zijn de zijwegen met dubbele spoorstijlen, de weegbanden en dwarsregels op de waterlijsten, samen op de korte en lange burriebalken en zo ook de trap, hangbomen, nonnen, staartbalk, kruias, kruirad en de kruibank.

De exact nagemaakte kap toont aan de binnenzijde de constructie met de kapspanten.

Het model staat opgesteld op de eerste zolder (de waaierzolder) en is dankzij de afnemende kap en zijpanelen goed te bekijken.
Foto's van dit model - 17 stuks, waaronder enkele close-ups - zijn te zien op: model van de standerdmolen Tot Voordeel en Genoegen te Alphen aan de Maas.
Uiteraard ben ik zeer verguld met dit model, temeer daar ik een jaar lang af en toe op de echte molen te Alphen aan de Maas heb gedraaid.

20 december 2006. Ontvangen van een 'begunstiger' diverse oude (boeren)gereedschappen.
30 december 2006. Ontvangen van een 'begunstiger' een steekkar, molenonderdelen, bascule en gewichten.

  Enige cijfers over het jaar 2006:  

  Aantal werkdagen op de molen: 85.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 284.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 118.408.            
  Aantal bezoekers op de molen: 440.  

In 2007 is het aantal draaidagen per week teruggebracht van drie naar twee dagen, hetgeen uiteraard zijn weerslag heeft op de cijfers.

18 januari 2007. Een storm raast over Nederland. Onderstaande grafiek toont de windsterkte - met rukwinden.

storm18012007

Tijdens deze storm werd de standerdmolen Zeldenrust in het Noord-Brabantse Geffen omver geblazen.

22 mei 2007. Bezoek van de Borgwardclub uit Bremen.

Borgwardclub uit Bremen - foto: B. D. Poppen

Borgwardclub uit Bremen - foto: B. D. Poppen

9/19 oktober 2007. Molenmaker Dunning haalt de roeden door en zet nieuwe wiggen in de askop.
Daarvoor moeten alle verbindingen van de spin met de kniehefbomen aan de zelfzwichting ontkoppeld worden en de zwichtstang, die door de molenas loopt, verwijderd worden.

roewiggen - foto: B. D. Poppen

De nieuwe wiggen in de askop. Opname 26 oktober 2007 - foto B. D. Poppen

  Enige cijfers over het jaar 2007:  

  Aantal werkdagen op de molen: 56.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 156.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 64505.  
  Aantal bezoekers op de molen: 317 + 154 bezoekers tijdens de vijf
  voorstellingen van "De Meester van de Zwarte Molen", door Erik van Dort.            

30 januari 2008. De meeste bomen rondom de molen worden gesnoeid. Hiermee is niet alleen de biotoop verbeterd, maar is de molen ook beter zichtbaar geworden.

voor het snoeien   na het snoeien

De linker foto toont de situatie voor het snoeien en de rechter foto na het snoeien.
Het achter de molen staande voormalige molenaarshuis komt nu duidelijk in het zicht.

verfbeurt (Foto: B. D. Poppen)

In oktober kreeg de molen een grote verfbeurt, waarbij ook het gevlucht werd geverfd, inclusief de 94 kleppen van de zelfzwichting.

  Enige cijfers over het jaar 2008:  

  Aantal werkdagen op de molen: 57.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 170.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 88482.  
  Aantal bezoekers op de molen: 509, waarvan 173 schoolkinderen.                                    
  Het jaaroverzicht - gemaakt met het programma van Albert Wester (zie 'Molentips').        

april 2009. De gemeente heeft Henk Balkema opdracht gegeven een alternatief, afneembaar kruirad voor de molen te maken. En dat je zoiets wel aan Henk kunt overlaten bewijzen de beide foto's.

kruirad 22-4-2009

kruirad 22-4-2009

23 t/m 29 september 2009. Molenbouwer Dunning 'teert' het achtkant en de kap, hetgeen opvallend goed zichtbaar is.

kap 25-9-2009

  Enige cijfers over het jaar 2009:  

  Aantal werkdagen op de molen: 65.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 186.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 100515.  
  Aantal bezoekers op de molen: 384, waarvan 23 schoolkinderen.                                    
  Het jaaroverzicht - gemaakt met het programma van Albert Wester (zie 'Molentips').        

maart 2010. Er is een begin gemaakt met het aanleggen van een toilet in de molen. Hiervoor moest een sleuf voor de aan- en afvoer gegraven worden. In de molen is een nieuw vloertje gestort, waarop het houten skelet is geplaatst. Zie de foto's.

sleuf

sleuf

16-3-2010 skelet

april 2010


En dit is dan het eindresultaat. Het hok heb ik kastanjebruin gebeitst, zodat het niet teveel afsteekt bij de rest. Van binnen zit het in de blanke lak.

12-6-2010_foto
Op 12 en 13 juni vond het Groninger molenweekend plaats.
De eerste bezoekers waren burgemeester Van Beek en wethouder Sienot, die mij een Groninger koek en een paraplu aanboden, alsmede Marinus en Marjan namens het Groninger Molenhuis, die mij eveneens enige attenties aanboden. Alles als dank voor het vrijwilligerswerk dat ik verricht.
Zie het volledige bericht.

Zomer 2010. De 25e nieuwsbrief is verschenen in het 10e jaar dat ik op de molen De Liefde werkzaam ben. Zie voor een pdf van deze uitgave de pagina 'Nieuwsbrieven' in het menu van deze website.


teller
Een miljoen omwentelingen.

In de achterliggende tien jaren waarop ik op de molen werkzaam ben, heb ik hem vele malen laten draaien.
Om te weten hoeveel omwentelingen het wiekenkruis maakt, installeerde ik op 2 mei 2001 een mechanische molenteller in het bovenwiel.
Op 30 oktober 2010 passeerde de teller het getal 999999, waarna de miljoen omwentelingen werden bereikt.

  Enige cijfers over het jaar 2010:  

  Aantal werkdagen op de molen: 66.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 189.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 93.467.  
  Aantal bezoekers op de molen: 345.                                    
  Het jaaroverzicht - gemaakt met het programma van Albert Wester (zie 'Molentips').        


27012011_benw
Op 27 januari 2011 zette de gemeente Eemsmond de vrijwilligers van de VVV en de molens in het zonnetje. Tevens bracht het college van B en W een bezoek aan de molen De Liefde.
Lees het bericht uit de Ommelander Courant over dit gebeuren.

Boekje "De koren- en pelmolen De Liefde"

Het bericht in de Ommelander Courant van 9 mei 2011 over het boekje.

oc_9-5-2011

14 mei 2011 - Nationale Molendag

boekpresentatie_14-05-2011_foto_ronnie-afman

Auteur en vrijw. molenaar Bob Poppen reikt het eerste exemplaar van het boekje uit aan wethouder Jan Dobma; rechts staat Teun Juk, voorzitter van de Stichting Uitgaven Noord-Groningen. Foto: Ronnie Afman

Tijdens de Nationale Molendag - 14 mei 2011 - werd in de molen De Liefde het eerste exemplaar van het boekje overhandigd aan wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond. Het boekje is als deel 4 in de reeks 'Monumenten in Noord-Groningen', uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen.
In het boekje wordt de geschiedenis van de molen en van zijn voorganger beschreven, alsmede van het molenaarshuis en de sarrieshut.
Het boekje op A5-formaat van 24 pagina's met vele illustraties, is voor 3 euro in de molen en bij de VVV te koop. Ook bij het Groninger Molenhuis, Lopende Diep 8 te Groningen, is het boekje te koop.
Het boekje wordt u toegezonden wanneer u Euro 4,38 overmaakt op ING-banknummer 1415811, t.n.v. B.D. Poppen.

Het verslag van de presentatie verscheen in de Ommelander Courant van 16 mei 2011.
Ook op de site van het Groninger molenhuis verscheen een verslag.

  Enige cijfers over het jaar 2011:  

  Aantal werkdagen op de molen: 65.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 197.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 83.408.  
  Aantal bezoekers op de molen: 426.                                   
  Het jaaroverzicht - gemaakt met het programma van Albert Wester (zie 'Molentips').        


2012

Wegens een defect aan het gevlucht staat de molen de eerste twee maanden van het jaar stil. Op 27 februari beginnen de molenmakers van het bedrijf Dunning met het vervangen van vier binnenlooplatten en vier treklatten in de zelfzwichting.

reparatie_dl_2-3-2012

De molen De Liefde heeft een enthousiaste bezoekster:

Chrisje

Vandaag (21-8) bracht ze mij bovenstaande prachtige foto.

8 oktober 2012 Aangezien ik mij aan het eind van dit jaar terugtrek als vrijw. molenaar, heeft de gemeente Eemsmond Henk de Haan per 1 januari 2013 aangesteld als de nieuwe molenaar op de koren- en pelmolen De Liefde te Uithuizen.

13 december 2012 De Ommelander Courant van vandaag kopt:

Ommelander Courant

en wijdt hier een halve pagina aan - zie voor de tekst: De Ommelander Courant

14 december 2012 Voor vandaag was mij verzocht een rondleiding door de molen te verzorgen voor het College van B en W van de gemeente Eemsmond. Om 13.00 uur kwam er echter geen college opdagen, maar wel een wethouder en twee dames. Door hen werd mij verteld dat ik de Culturele Prijs van de gemeente Eemsmond 2012 had gewonnen. Tja, toen was ik wel even met stomheid geslagen. Thuis gekomen rinkelde meteen de telefoon en ontving ik de eerste felecitaties. Het bleek dat Radio Noord het bericht al had omgeroepen en dat de gemeente het op haar website had geplaatst. En wat mij echt goed doet, is te lezen dat de molens zeer positief in beeld komen.

culturele_prijs_eemsmond_2012

En in de Ommelander Courant van 17 december werd het bericht van een foto voorzien.

Ommelander Courant 17-12-2012

22 december 2012 Mijn laatste werkdag als aangestelde molenaar op de molen De Liefde. Zie ook mijn laatste nieuwsbrief nummer 32 en het jaaroverzicht over 2012.

  Enige cijfers over het jaar 2012:  

  Aantal werkdagen op de molen: 66.  
  Aantal effectieve draaiuren van de molen: 173.  
  Aantal omwentelingen van het wiekenkruis: 84.807.  
  Aantal bezoekers op de molen: 418.                                   
  Het jaaroverzicht - gemaakt met het programma van Albert Wester (zie 'Molentips').        


2013 Met ingang van 1 januari 2013 is Henk de Haan de nieuw aangestelde molenaar op de molen De Liefde.

Henk_de_Haan_29-9-2012

Veel succes en prettige draaidagen gewenst.

Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo   de homepage van B. D. Poppen.
owl

updated           ∴       Copyright © 2004/2022             up