In september 2013 zijn twee nieuwe boeken verschenen
geschreven door B. D. Poppen.

boek bestekken van B. D. Poppen

Bestekken van sarrieshutten
bij de Groninger korenmolens

gebouwd en herbouwd in de periode 1630 - 1805

Het boek omvat 296 pagina’s en is voorzien van ruim 100 illustraties.
 
Genaaid, gebonden en gedrukt op A4-formaat.
Prijs: Euro 20,- afgehaald bij de auteur.
 
Het boek wordt u toegezonden wanneer u Euro 26,75 overmaakt op NL82INGB0001415811 t.n.v. B.D. Poppen te Uithuizen.
 
Zie het bericht over de aankondiging in de Ommelander Courant.
 
Tijdens de Open Monumentendag, op 14 september jl., werd het boek gepresenteerd.
Zie het bericht in de Ommelander Courant.
                                                                                    en
De sarrieshut van ’t Zandt
 

De sarrieshut van ’t Zandt

een monument met een eeuwenoude geschiedenis

Een monografie over de enige van de zes overgebleven sarrieshutten
 
die zich nog geheel in de oorspronkelijke staat bevindt.
 
 
Het boekje omvat 28 pagina’s en is voorzien van vele illustraties.
 
Gedrukt op A5-formaat.
 
Het boekje is als deel 9 in de reeks ‘Monumenten in Noord-Groningen’ verschenen.
 
Uitgever: Stichting Uitgaven Noord-Groningen te Warffum.
 
Prijs: Euro 3,- afgehaald bij de VVV's te Loppersum, Uithuizen en Warffum.
In de uitgebreide informatiefolder is van de beide boeken een volledige inhoudsopgave opgenomen.
 
De Ommelander Courant plaatste op 17 juni 2013 een artikel over het verschijnen van de boeken.

Deze pagina is onderdeel van   de-liefde-logo  de homepage van B. D. Poppen.

owl

updated           ∴       Copyright © 1998/2022             up